April Books

Liefde voor romance

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft April Books de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In deze privacyverklaring staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website.

Privacy

April Books registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kunnen wij de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op jouw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics. De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Opslag van gegevens

Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld.

Goed om te weten:

Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben en je kunt deze in veel gevallen laten corrigeren of verwijderen.